Bắc Giang hỗ trợ từ 100-400 nghìn đồng/người/ngày cho người tham gia tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn châu Phi

Tin Tức

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi từ ngày có phát sinh trên đàn lợn đến hết ngày 31-12-2019.

Lực lượng dân quân xã Lương Phong (Hiệp Hòa) tham gia tiêu hủy lợn chết do dịch tả lợn châu Phi.

Đối với lợn con, lợn thịt 25 nghìn đồng/kg lợn hơi; 30 nghìn đồng/kg lợn nái, lợn đực giống đang khai thác.

Riêng đối với doanh nghiệp (DN) chăn nuôi nhỏ và vừa (không bao gồm DN nhỏ và vừa là công ty con hoặc công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi được hỗ trợ từ ngày 27-6-2019 đến hết ngày 31-12-2019.

Mức hỗ trợ cho DN như sau: Lợn con, lợn thịt các loại là 8 nghìn đồng/kg lợn hơi; lợn nái, lợn đực giống đang khai thác là 10 nghìn đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các DN tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bảo hiểm (nếu có).

Quyết định cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống dịch tả lợn châu Phi đến hết ngày 26-6-2019 với mức 100 nghìn đồng/người/ngày làm việc; 200 nghìn đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Mức hỗ trợ áp dụng từ ngày 27-6-2019 đến hết ngày 31-12-2019 là 200 nghìn đồng/người/ngày làm việc; 400 nghìn đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Được biết, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, đến nay toàn tỉnh hơn 200 nghìn con lợn phải tiêu hủy, thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng.

Những địa phương bị thiệt hại nặng gồm: Lục Ngạn, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng.

báo Bắc Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *